Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 15.02.2019

God morgon,

Nok ei veke der børs og NOK hovudsakeleg har vore styrt av utanlandske forhold og storpolitikk. Det går visstnok ikkje særleg bra med USA/Kina forhandlingane likevel, og Turmp planlegger unntakstilstand for å få midla han treng til Mexico-muren. All støyen har sjølvsagt bidratt til dårlegare børstemning att, og S & P var ned 0,3 % i går, og Nikkei er ned over 1,3 % over natta. Blir nok ein raud dag også i Europa. Marknaden fryktar no opptrapping av handelskonflikten frå 1 mars, sjølv om det kan vera håp i at denne fristen kan forlengast noko. 

Sentralbanksjef Olsen haldt si årstale i går, men det kom ikkje nokre nye signal til marknaden. Olsen utttrykte derimot at det var viktig med ei løysing på handelskonflikten sidan handel er viktig for ein liten og open norsk økonomi. Nokon marknadsbevegingar fekk me derimot ikkje. 

I går fekk me i tillegg dei svakaste detaljhandelstala frå USA sidna 2009. Var venta oppgang på 0,2 %, men kom på minus 1,2 %. Med andre ord vesentleg svakare enn venta, noko som gav ny næring til skeptikarane kring global vekst. Situasjonen i USA er derimot framleis prega av sysselsettingsvekst, lønsveksten stigande, så det er litt vanskeleg å sjå føre seg at detljahnadelen skal stoppe fullstendig opp framover. Men forbrukstalla framover vil nok tiltrekke seg ein del merksemd, sidan forbrukaretterspørselen er avgjerande for utviklinga og veksten i amerikansk økonomi. 

Tyskland unngikk så vidt resesjon i fjerde kvarta, med 0,0 % vekst. EIn del midlertidige forhold har tynga den tyske veksten, og vi vil nok sjå ei meir positiv utvikling no i Q1. Brexit og Handelskrig og all usikkerheit kring dette skapar ein del utfordringar for utviklinga i europeisk økonomi. 

I dag er det forbrukartillitstall frå USA, blir viktig i dag på bakgrunn av svake detaljhandelstal i går. Vi får også amerikanske industriproduksjonstal. I tillegg er det britiske detaljhandelstal. 

NOK svingar foraugneblinken med sentimentet i marknaden. Ein oljepris på 65 USD fatet har ikkje gitt noko NOK styrking, og krona verkar meir avhengig av børstemninga for augneblinken. Gitt situasjonen i norsk økonomi er NOK definitivt prisa på den svake sida, men usikkerheit internasjonalt tynger vår vesle valuta og gjere den ikkje interassant nok i ein marknad som føretrekk trygge hamner og sikre aktiva.  


EURUSD  1,1285  
EURNOK  9,78  
USDNOK  8,67  
CHFNOK   8,62 
JPYNOK    7,86
SEKNOK   93,10

EURSEK 10,51 

Noreg – Lykkeland……

NRK kom med ein ny serie i fjor haust som handla om starten på det norske oljeeventyret, og som vart kalla «Lykkeland». Eit høveleg namn, og funn av olje blei starten på det velstandseventyr som me har opplevd her på berget dei siste 50 åra. Oljeverksemd blei ein dominerande faktor i norsk økonomi, og er framleis Noregs største næring målt i verdiskaping, statlege inntekter, investeringar og eksportverdi. Totalt sett sysselset petroleumssektoren ca. 175-200k personar direkte eller indirekte, og for 2019 vil den vere den viktigaste vekstdrivaren i norsk økonomi. Noko dagens veksttal for 4 kvartal er eit godt døme på. Veksten for 4 kvartal blei 0,9 % k/k, mot venta 0,7 % k/k frå Noregs Bank si side, og petroleumssektoren var den viktigaste bidragsytaren.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder