Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 17.10.2019

God morgon,

NOK svekker seg mot alt. Til tross for stabil oljepris, positive børsar, positive nyhende kring Brexit og Handelskrig denne veka, har NOK svekka seg mot samtlege valutaer. I eit sånt klima, med noko meir risk on, burde me strengt tatt sett ei kronestyrking. Svekkinga er ikkje lett forklara. Med ytterlegare svakare NOK sidan førre rentemøtet, øuakar det sannsynet for ein KPI over målet og ein ytterlegare renteauke på nyåret. Det verkar derimot ikkje marknaden ta så mykje innover seg. 

Amerikanske detaljhandseltal på det jevne i går, og det er dermed små teikn til at tyngre tider i amerikansk industri smittar over på amerikanske forbrukarar enno i alle fall. Ellers er man nærmare ei Brexit avtale enn nokon gong, men det er framleis nokre skjær i sjøen. Trur det skal litt til å lande ei avtale før fristen, men mykje tyder no vertfall påat det blir ei avtale litt opp og fram. Det burde vere NOK positivt sjølv om det ikkje ser slik ut denne veka. 

Svenske arbeidsmarknadstal i dag. Venta ein ledigheit på 6,7 %. Svake tal kan potensielt også svekke NOK. SEKNOK har gått mykje opp denne veka. Verker som marknaden ikkje kjøper divergerande pengepoltikk argumentet lenger, og trur på kutt også frå NB i fyrste halvår 2020. SEKNOK er ein short kandidat over 93,80 her. 

 


EURUSD    1,1070
EURNOK    10,18
USDNOK    9,19
CHFNOK    8,25
JPYNOK    8,45
SEKNOK    93,80

EURSEK 10,84

Rentemøte Noregs Bank 19.09.19

På førre rentemøte i august uttalte sentralbanksjef Olsen at norsk økonomi har utvikla seg om lag som venta etter pengepolitisk rapport i juni, men at den internasjonale usikkerheita har auka som følgje av intensivert handelskrig, Brexit og svakare vekstutsikter. Signalet han kom med er at renteutsiktene den nærmaste tida er lite endra, men at risikobiletet internasjonalt gjev auka usikkerheit kring renteutsiktene framover. Han unnlét å konkretisere noko særskilt om ei eventuelt renteauke no i september, og følgjeleg har pressemeldinga blitt tolka ulikt blant marknadsaktørane. Per tidspunkt er det både blant analytikerkorpset samt i marknadsprisinga forventa eit 50/50 sannsyn for renteauke på 25 bp. I det ligg det at me vil kunne forvente markante bevegelsar både i NOK og renter uansett utfall i morgon. Med NOK under press dei siste to månadane grunna risk off, er det i alle fall grunn til å tru at effekten vil vere større ved uendra rente enn ved heving. Det kan vere greitt ha i bakhovudet.

Les mer

NOK – Norsk økonomi går bra, ute går det verre…..
 • Norske nøkkeltal på den sterke sida, og det ligg an til fleire renteaukar frå NB.
 • Lågare global vekst, lågare globale rente- og inflasjonsforventningar tynger NOK.
 • FED vil kutte renta i haust, dette har svekka USD.
 • Moglege kutt også frå ECB seinare i haust, potensielt også meir QE?
 • Oljeprisen har stege i det siste, men er skjør i forhold til ei opptrapping av handelskrig og økt proteksjonisme.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
 • Havnegata 5B
 • 4306 Sandnes
 • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
 • Kongens gate 3
 • 6002 Ålesund
 • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
 • Tangen 30
 • 4608 Kristiansand
 • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder