Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 06.12.2019

God morgen,

Kina vil fjerne tollen på enkelte amerikanske jordbruksvarer, det var nok til å sørge for svak børsoppgong også i går i dei fleste aksjemarknadar. Det har fortsatt i Asia over natta. OPEC verkar vere nestan i mål med ny avtale, og signala tyder på eit ytterlegare produksjonskutt på 500.000 fat, tilt otalt 1,7M fat per mnd. Oljeprisen har løfta seg til 63 USD fatet. Positiv børs, positive handelsignal og positive rapportar frå OPEC har medført at EURNOK no handlar kring 10,13. 

Norsk industriproduksjon var uendra i november. Dette var noko svakare enn venta, men produksjonen er likevel bra opp i år som følge av oljeinvesteringar og svak nok som støttar opp om eksportsektoren. Tyske industritall derimot skuffa kraftig og falt 1,7 % i oktober mot venta 0,1 % oppgang, dette i kjølvatnet av gårsdagens fall i ordrer på 0,4 %. Etter betre PMI og IFO tal var det venta at det verste var over i Tyskland, men dagens tall tyder på at fallet i industrien enno kanskje ikkje er heilt over. 

I dag vil det vere fokus på arbeidsmarknaden i USA. Det er venta 195k nye jobbar, opp frå omlag 130k i oktober. Deler av oppgangen skyldast avslutnng av streik i GM. ADP talla tidlegare i veka var derimot skuffande, og kan tyde på at dagens non farm payrolls også kjem ut på den svake sida. Eit svakare arbeidsmarked vil nok svekke risikosentimentet i marknaden, samt medføre auka sannsyn for ytterlegare pengepolitiske lettelsar frå USA neste år. 

 


EURUSD    1,11
EURNOK    10,13
USDNOK    9,13
CHFNOK    9,23
JPYNOK    8,40
SEKNOK    92,15

EURSEK 10,54.

NOK – Ingenting hjelper….

 

Rentemøte

Rentemøte i Noregs Bank i morgon, og det er sjølvsagt venta uendra rente. Dette er eit mellommøte og berre pressemelding vil bli offentleggjort. Til tross for at NOK både er 2,5 % svakare enn NB sine prognoser, samt at dei siste arbeidsmarknadstalla samt inflasjon også var betre enn venta frå NB si side, trekker ein del andre ting renta andre vegen. Oljeprisen er noko lågare enn NBs anslag, vekstanslaga internasjonalt er nedjustert, statsbudsjettet vart strammare enn venta, og BNP for Q3 her på berget er også noko lågare enn venta. Samtidig har nok internasjonal usikkerheit blitt noko redusert sidan september, med positiv utvikling både kring Brexit og Handelskrigen mellom USA og Kina. Summa summarum tyder dette på at NB vil skissere at utviklinga i økonomien har vore om lag som venta og at renta vil haldast i ro den nærmaste tida.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder