Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

PERSONVERNERKLÆRING

FOR MULTI MARKETS AS

 

Sist endret: 08.02.2019

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Multi Markets AS ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

 

Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 

-  Privatkunder

-  Kontaktpersoner hos våre selskapskunder

-  Personer som mottar fellesutsendelser over epost/SMS

-  Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

-  Besøkende på vår nettside

 

Hvilke personopplysninger behandles av oss

Når du blir kunde hos oss, innhenter vi følgende opplysninger om deg:

 

-  Kontaktinformasjon (Navn, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer)

-  Identitetsinformasjon (Fødselsnummer, alder og identifikasjonsdokumenter)

-  Familieforhold (Sivilstatus og familiesituasjon)

-  Tilknyttede parter (Fullmektiger og disponenter)

-  Arbeidssituasjon og utdanning (Arbeidserfaring, nåværende arbeidsgiver, utdannelse, investeringskunnskap og investeringserfaring)

-  Finansielle opplysninger (Formue, gjeld, inntekt, informasjon om midlenes opprinnelse, fremtidig forventet kapitalbehov)

-  Investeringsmål (Formålet med investeringen, investeringshorisont, risikotoleranse og risikoprofil)

 

Ved at du benytter deg av våre tjenester, samler vi fortløpende inn følgende opplysninger om deg:

 

 • Teknisk informasjon (type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Se nærmere om dette under Cookiepolicy)
 • Advarsler (I forbindelse med at vi anser en investeringstjeneste eller investeringsprodukt som ikke hensiktsmessig mottar kunder advarsler som også lagres i våre systemer)
 • Investeringshistorikk (Avkastning, kurtasje, finansieringskostnader, investeringsråd, executionordre og annen handelshistorikk)
 • Antihvitvaskingsopplysninger (blant annet informasjon om politisk eksponering og sanksjoner som vi samler inn fra PEP (Politcally Exposed Person))
 • Lydopptak (Opptak av telefonsamtaler kunden har med våre investeringsrådgivere/meglere.

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysningen

 

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for og det rettslige grunnlaget for behandlingen:

Formål:

1  For å verifisere din identitet. Vi bruker kontaktinformasjon og identitetsinformasjon for å verifisere din identitet.

2  For antihvitvasking og forebygging av straffbare handlinger. Vi behandler dine personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger og for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner. Vi bruker identitetsinformasjon og antihvitvaskingsopplysninger til dette formålet.

3  For å gjennomføre egnethet/hensiktsmessighets-tester og risikoklassifisering. Vi bruker din identitetsinformasjon, arbeidssituasjon, utdanning, finansielle opplysninger, investeringsmål og erfaring for å kunne gjennomføre lovpålagte tester.

4  Produktkontroll. Vi bruker samme informasjon som under punkt 3 for å vurdere hvilke investeringsprodukter som skal tilbys i henhold til spesifisert kundegruppe.

5  Levering av investeringstjenester og øvrige tjenester. Vi bruker din kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, advarsler, familieforhold, finansielle opplysninger, investeringsmål og investeringshistorikk til dette formålet.

6  For å administrere ditt kundeforhold og disponenters rettigheter. Til dette formålet bruker vi din kontaktinformasjon, finansielle opplysninger, investeringsmål, investeringshistorikk, advarsler, familieforhold og tilknyttede parter.

7  For å dokumentere våre investeringstjenester. Til dette formålet bruker vi kommunikasjon og lydopptak.

8  Bokføringsformål. Til dette formålet bruker vi din investeringshistorikk

9  Forbedring av brukeropplevelse på våre plattformer. Til dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon

10  Prospektering. Etter møter med potensielle kunder samler vi inn opplysninger som kontaktopplysninger, finansielle opplysninger, arbeidssituasjon, utdanning og investeringshistorikk

11  Tilpasset markedsføring og informasjon. Til dette formålet bruker vi kontaktopplysninger, finansielle opplysninger, arbeidssituasjon og utdanning og investeringshistorikk.

 

Rettslig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som AIF-loven, gjeldende verdipapirhandellov som utfylles av MiFID II-forskriften og MiFIR-forskriften, hvitvaskingsloven og bokføringsloven). Det rettslige grunnlaget for formål 7 er å overholde våre forpliktelser knyttet til investeringstjenester i gjeldende verdipapirhandellov som utfylles av MiFID II-forskriften og MiFIR-forskriften.

Det rettslige grunnlaget for formål 9 er vår legitime interesse i å drive produktutvikling.

Det rettslige grunnlaget for formål 10 er vår legitime interesse i forretningsutvikling. Det rettslige grunnlaget for formål 11 er å kunne tilby deg tilpassede tilbud og informasjon. Vi har rett til å sende deg markedsføring om våre tjenester tilsvarende de tjenester kundeforholdet bygger på dersom vi har et eksisterende kundeforhold med deg. Hvis vi ikke har et eksisterende kundeforhold med deg, vil det rettslige grunnlaget for markedsføringen være ditt samtykke, om du har gitt oss dette.

Merk at du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake. Du kan dessuten gi oss beskjed om at du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til prospektering/profilering samt velge å heller motta generell markedsføring og informasjon. For nærmere om dette se i punkt 7 nedenfor.

 

4  Sosiale medier

For våre sider på sosiale medier, f.eks. vår side på Facebook, vil vi være behandlingsansvarlig (alene eller sammen med tilbyderen av det sosiale mediet). For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg, oppfordrer vi deg til å lese personverninformasjon som fremkommer av deres plattform.

Vi bruker brukeraktivitet og teknisk informasjon til administrasjon av våre sider på sosiale medier. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å vise frem vår virksomhet og gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier.

Vi bruker også opplysninger vi samler inn gjennom sidene til analyse. Til analyseformål bruker vi bare anonyme og aggregerte opplysninger som ikke kan knyttes til enkeltpersoner.

5  Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre leverandører, slik som IT-leverandører og plattformer for distribusjon av produkter, i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg.

Vi formidler aksjer, ETF, valuta og CFDer på vegne av Saxo Bank AS. I den forbindelse vil det utveksles opplysninger mellom oss og Saxo Bank. Saxo Bank er ansvarlig for forvaltning av produktene som vi formidler, og den behandling av personopplysninger som skjer i den forbindelse.

Dersom vi får mistanke om at straffbare forhold, slik som hvitvasking, vil vi kunne utlevere personopplysninger til politiet samt andre finansinstitusjoner og banker.

Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av våre leverandører og konsernselskaper befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU. Du kan få mer informasjon om slike avtaler og ordninger ved å ta kontakt med oss.

Vi vil kunne utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter, Verdipapirforetakets forbund og andre utenforstående dersom vi er pålagt å gjøre dette.

6  Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig med følgende absolutte grenser:

 • Vi vil som utgangspunkt lagre kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, familieforhold, arbeidssituasjon og utdanning, finansielle opplysninger, investeringsmål, advarsler, investeringshistorikk og kredittopplysninger i minst fem år eller så lenge vi har et kundeforhold med deg.
 • Vi vil lagre kommunikasjon som knytter seg til ytelse av investeringstjenester eller investeringsvirksomhet i fem år, med mindre Finanstilsynet har pålagt lengre oppbevaringstid. Annen kommunikasjon lagres i tre år.
 • Vi lagrer tekniske opplysninger og brukeraktivitet i 6 måneder.
 • Vi lagrer antihvitvaskingsopplysninger, i fem år etter kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført.
 • Vi lagrer lydopptak i minst fem år dersom opptakene knytter seg til ytelse av investeringstjenester eller investeringsvirksomhet, med mindre Finanstilsynet har pålagt lengre oppbevaringstid.
 • Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

7  Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, hvis du har det, eller ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

 • Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
 • Kopi av opplysninger vi har om deg. Ved forespørsel om innsyn i lydopptak, må du oppgi tidspunktet for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.
 • Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
 • Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

8  Cookies

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies. En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et bestillingsskjema. Det er en Cookie som gjør at nettsteder for eksempel husker hvilket språk du foretrekker eller hvordan du logget deg på sist.

Gjennom cookies samler vi inn data som din IP-adresse, enhetsinformasjon, internettkobling, operativsystem og nettleser, web-adferd (som hvilke sider du besøker og hvor ofte) samt hvilke produkter du bestiller. Ved bruk av IP-adressen vil vi kunne få informasjon om hvilket fylke/by du oppholder deg i. For øyeblikket benytter vi ikke cookies til annet enn å måle antall besøkende og forbedre brukeropplevelsen på våre plattformer. Vi vil imidlertid kunne bruke cookies til følgende formål i fremtiden:

 • Analytiske formål
 • Tekniske formål
 • Personlige tilpasninger
 • Markedsføring

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere:
Bruk av informasjonskapsler gjør at du kan få en mer relevant brukeropplevelse av nettsteder du besøker. Dette kan endres ved å gjøre endringer i innstillinger for din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.

9  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Christoffer Rein Salvesen

Telefonnummer: +47 975 00 898

E-postadresse: crs@multimarkets.no

Adresse: Havnegata 5b 4306 Sandnes