Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vurderinger og hovedanbefalinger for 2018

Her er noen av våre kursmål og vurderinger for 2018.

EURNOK

Salg/Short

Vurdering:

 • Norsk økonomi har bedret seg i 2017. Dette har enda ikke gjenspeilet seg i kronekursen.
 • Mykere landing i de norske boligprisene enn den internasjonale frykten tilsier.
 • Aktørene vil innse at det er forskjeller mellom det svenske og norske boligmarkedet.
 • Oljeinvesteringene vil tilta i 2018, og NOK kobles igjen til utviklingen i oljepris.
 • Bedringen i arbeidsmarkedet vil fortsette, gi økt press på lønninger, og i lag med importert inflasjon trekke prisveksten opp.
 • NOK er fundamentalt undervurdert på kort og lang sikt. NOK posisjonering i Q1 2018.
 • Norges Bank signaliserer renteøkning  i desember 18. Nibor blir sannsynligvis trukket høyere av stigende amerikanske renter. Økte renteforskjeller mot utlandet.
 • Risk: Større fall i boligprisene enn det ser ut til, og en større vekstavmating med tilhørende fall i etterspørsel fra Kina.

 

SEKNOK

Salg/Short

Vurdering:

 • Boligprisfall i Norge nærmer seg slutten, mens Sverige er noe senere i syklusen. Sverige har også strammet utlånspraksisen ytterligere nå nylig, som en kanskje ikke helt ser konsekvensen av enda.
 • Fall i boligpriser har større betydning for veksten i Sverige kontra Norge, mer avhengig av boliginvesteringer som driver. Svensk vekst kan av den grunn skuffe fremover.
 • Svensk inflasjon kan derfor også komme til å skuffe på nedsiden.
 • Markedet virker dermed for optimistisk med tanke på rentesettingen i Riksbanken, og potensielt for pessimistiske til Norges Bank. Et skifte kan komme her i 2018, og føre til en dekobling av utviklingen i svenske (SEK) og norske kroner (NOK).
 • Risk: At utviklingen i det svenske boligmarkedet viser seg å bli bedre enn ventet, og kanskje også bedre enn tilfellet vil være for Norge.

 

CHFNOK

Salg/Short

Vurdering:

 • Mye det samme som for EURNOK. Vi tror også på videre oppgang i EURCHF.
 • SNB ønsker svakere CHF og er klar til å intervenere om nødvendig
 • SNB vil avvente å se hva ECB gjør fremover. ECB vil være «first mover» vekk fra negative renter.
 • ECB rykker stadig nærmere en «normalisering» av pengepolitikken, noe som skal kunne dra EURCHF moderat høyere i løpet av 2018.
 • Risk: Dersom prisveksten i Eurosonen skuffer fremover, og ECB må gå enda mer varsomt frem.

 

Euro Stoxx 50

Kjøp

Vurdering:

 • Fortsatt lave renter i 2018, noe som gir aksjer gode fundamentale forhold.
 • Bred sammensatt indeks med 50 ledende europeiske aksjer fra 11 land i Eurosonen.
 • God sektorspredning. Teknologi-aksjer har steget mest i 2017 og vi ser at det kan komme en sektorrotasjon i 2018. Denne indeksen er mer diversifisert enn DAX indeksen som var et av vårt case i 2017.
 • Europeiske aksjer fremstår fremdeles som attraktivt priset.
 • Risk: Børsene har steget siden sommeren 2011, uten store korreksjoner. Spesielt aksjer i USA fremstår som dyrt priset, historisk sett. En korreksjon kan komme i 2018.

Subsea7 (SUBC)

Kjøp

Vurdering:

Subsea 7 (SUBC) er en ledende leverandør i oljeservice.

Oljeselskapene har nå positiv kontantstrøm  og oljeprisene er nå ca. $15 – $20 over break-even nivåer på nye offshore felter. Dette mener vi vil føre til flere kontrakter fremover i subsea-bransjen. Videre oppgang i oljepris gjennom 2018 vil også bidra positivt.

Selskapet har omtrent 50% markedsandel i nøkkel-regioner. Sett i lys av dette er vi sikre på at selskapet vil få en god andel av nye kontrakter i tiden fremover,  og således bedre visibiliteten på inntektssiden. Høyere ordreinngang vil bedre investorenes tillitt til at 2018 vil være et gjennombrudd på både inntektssiden og inntjeningssiden.

Selskapet er meget lavt verdsatt og Subsea 7 handles på historisk lave multipler. Dette gjør at vi mener det er gode muligheter for en reprising av aksjen i løpet av 2018. Selskapet er også veldig solid.

På risikosiden bør det nevnes:

 •  Redusert etterspørsel som en følge av fallende oljepriser.
 •  Større marginpress enn forventet  grunnet økt konkurranse.
 •  Økt makt til oljeselskapene.

Vi anbefaler kjøp av Subsea 7 med et kursmål kr 160 på 12 måneders sikt. 

 

Norwegian Air Shuttle (NAS)

Kjøp

Vurdering:

Norwegian Air Shuttle (NAS) er et lavpris - flyselskap. De opererer både kort-og langdistanseruter i Europa, Midtøsten, Nordafrika, USA og Sør-Øst- Asia. De driver ca. 500 ruter til mer enn 150 steder. Selskapet har en moderne, hurtigvoksende flyflåte som drives med høy effektivitet. Selskapets strategi har sterkt fokus på langdistansemarkedet. Norwegian konkurrerer både mot lavprisselskaper og andre flyselskaper.

Tross selskapets nylige driftsproblemer mener vi at selskapet har en attraktiv forretningsplan som vil kunne føre til gode muligheter for vekst og marginøkninger i årene som kommer. Vi er av den oppfatning at selskapet kan overraske på oppsiden i fremtiden,  og vi mener dagens verdsettelse på ca. 6.2 milliarder kroner er meget attraktivt.

Norwegians høye giring kan føre til en vesentlig reprising av selskapet når inntjeningen bedrer seg.  Selskapet er også en oppkjøpskandidat. Dette gjør at det er en stor oppside i selskapet samt at nedsiden også bør være begrenset. Vi mener oppsiden  er betydelig og mener selskapet representerer en meget bra risk reward.

På risikosiden må det nevnes at selskapet er sårbar for en økonomisk nedtur sett i lys av selskapets høye giring. Mangel på piloter og et høyt antall «wet leases»* kan føre til ytterligere kostandsoverskridelser. Konkurransen på langdistanseruter kan også bli tøffere enn forventet.

Vi anbefaler å kjøpe Norwegian med et kursmål på kr 280 på 12 måneders sikt.

*Wet lease: Flyselskapet leier ut fly med fullstendig besetning, besørger vedlikehold og forsikring m.v. til et annet flyselskap.

 

Produkt Kurs 31.12.2017 Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
EURNOK 9,8500 9,5000 9,3000 9,1000
SEKNOK 1,0030 0,9700 0,9500 0,9300
CHFNOK 8,4250 8,0500 7,8000 7,6000
Euro Stoxx 50 3.500     3.950
Subsea7 123     160
Norwegian Air Shuttle 176     280