Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 4

EURO 1.25

 

Hovedpunkter:

  • EUR tester nye topp nivåer
  • Oppgang i obligasjonsrenter i USA, Europa og Norge
  • Tendens til sterkere krone mot EUR og USD
  • Forventninger-anbefalinger

 

 

EURUSD har steget 15 % de siste 12 månedene og toppet ut i overkant av 1.25 etter rentemøtet i ECB I forrige uke.

En kombinasjon av sterke nøkkeltall fra Eurosonen  og det faktum  at spekulative aktører har bidratt med store volumer på kjøpssiden har presset kursen oppover er noe av forklaringen.

Lange internasjonale renter fortsetter videre opp,  spesiellt i USA, hvor 10 års swaprente har steget med 30 basispunkter. Norske renter følger det samme mønsteret men ikke i like stor grad. I etterkant av rentemøtet i desember har markedsrentene steget etter at NB hevet rentebanen. Det er i segmentet 2-3 år at rentene har steget mest , noe som i hovedsak kan skyldes endrede forventninger til sentralbankene fremover.

Tendens til sterkere krone, siden forrige rapport hvor vi handlet i intervall på 9.60- 70. Dette er nå flyttet ned til intervallet  9.52-9.60. Vi favoriserer fortsatt lavere EURNOK fremover.  markedet virker å være mer i balanse. Norges Banks valutakjøp på 900 mill daglig bidrar positivt for kronekursen og en stabil oljepris på dagens nivåer understøtter dette.

Teknisk analyse ligger det støttenivåer på 9.52-53 på nedsiden. Vi er nå nær vår prognose på 9.50 ( 3 mnd) . Langsiktig kursmål er 9.30 og 9.00.

Forventninger/anbefalinger , i det korte bildet er mest sannsynlig at  USD vil være på defensiven, men risikoen for en korreksjon opp  øker , anbefaler derfor å ta  noe gevinst på salgsposisjoner på  7.70 nivå.

En ny anbefaling for denne uken er kjøp av EURCHF på dagens nivå  1.1630 ( pr.29.01)

Bakgrunn for vår kjøpsanbefaling:

Den sveitsiske sentralbanken  (SNB) vil etterhvert avslutte QE, noe som kan gi støtte til EUR. SNB vil sannsynligvis ikke offentliggjøre  noen endringer før vi er over det forrige gulvet på 1.20. Sentralbanken holder fortsatt døren på gløtt for valutaintervensjoner.

Vårt kursmål er 1.18 ( 3mnd) og 1.20 (12 mnd).